News

Digte, poems

Coming up 2024

Mennesketræet – The Human Tree

“Mennesketræet” er en samling af digte, der i forskellige billeder viser den menneskelige grusomhed, der udspiller sig i en krig. Digtene er et råb om den afstumpethed, der udvises overfor medmennesket, og de enorme savn det medfører, og som mærkes af dem, hvis elskede er fanget i mørket. Det savnede nærvær og de kærtegn som kun findes i drømmene. Og det spinkle håb, hvorfra en ny fremtid og et nyt samfund kan bygges. Og de børn, som er døde og de børn, som overlever skal opbygge en ny menneskelighed.

“The Human Tree” is a collection of poems that, through various images, depict the human cruelty unfolding in a war. The poems are a cry against the callousness shown towards fellow human beings, and the immense longing it brings, felt by those whose loved ones are trapped in the darkness. The missed presence and caresses found only in dreams. And the fragile hope from which a new future and a new society can be built. And the children, those who have died and those who survive, must build a new humanity.

Ny bog: “Perker-Paradis” – Læs mere her.